Douglas DC-8-50 Càrrega

Printer-friendly versionPDF version

Anomenat Escarràs en reconeixement dels que fan les feines pesades.

Les textures base poden descarregar-se del web de Historic Jetliners Group.

La porta de càrrega s'obre prement les tecles "MAJS+E" i seguidament la tecla "2". La porta de passatge s'obre normalment prement les tecles "MAJS+E".

Nota important: Segons publica el web de Historic Jetlines Group, per poder disposar del tanc central de combustible i que l'avió esdevingui realment de la categoria heavy, cal canviar en la secció [fuel] del fitxer aircraft.cfg on diu Center per Center1 i deixar tota la resta de la línia com estava. La modificació que Historic Jetliners Group proposa de fer en el sentit de canviar atc_heavy=0 per atc_heavy=1 ja està feta en la descripció d'aquest avió per a les textures CAT_2010 i no cal tocar res.

ICAO: 
DC85
Textures/Livery: 
FSPassengers: 
Panell ATN Gauge: 
Douglas DC-8-50 Càrrega
Douglas DC-8-50 Càrrega
Douglas DC-8-50 Càrrega
Douglas DC-8-50 Càrrega

Powered by Drupal - Modified by Danger4k